Veli Bilgilendirme Merkezi

2019-06-28 15:30:10

VELİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ

 

Rehberlik, öğretmenler ve yönetim tarafından velilerimize yönelik bilgilendirme merkezimizin sağlayacağı hizmetler şunlardır;

 

> Çocuğunun eğitimiyle, devam-devamsızlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olmak,

> Öğrenciye sunulacak kaynaklar ve olanaklar hakkında bilgi sahibi olmak,

> Öğrenciyle ilgili olarak yapılacak her türlü bilgilendirme toplantılarına ve etkinliklere katılmak,

> Bilgi almak istediği her konu hakkında yeterli açıklamalarla bilgilendirilmek,

> Kurum personeli ve öğretmenlerimizden her zaman saygılı davranışlar görmek.

 

SORUMLULUKLAR

 

> Öğrencinin durumu ve gelişimi ile ilgili yapılan bilgilendirmeleri dikkate alarak gerekli tedbirleri almak,

> Çocuğunun kurum içi disiplin kurallarına uymasını, arkadaş, öğretmen ve kurum personeline kaba ve saygısızca davranmamasını sağlamak,

> Çocuğun belirgin bir hastalığı, ruhsal bozukluğu varsa bununla ilgili kurum yönetimini ve rehberlik birimini bilgilendirmek,

> Aile içerisinde her türlü şiddet ve kaba davranışlardan kaçınmak,

> Öğrenciye ev ortamında motivasyonunu ve dikkatini dağıtmayacak verimli bir çalışma ortamı hazırlamak,

> Adres ve telefon değişikliklerini zaman geçirmeden okul yönetimine bildirmek,

> Çocuğunun kurum içerisinde herhangi bir sorunu saygı ölçüsünde kurum yönetimi ile konuşmak,

> Çocuğunun akademik ve sosyal gelişimini sürekli takip etmek,

 

 

Ankara kızılay dershaneler

Ankara dershane fiyatları
Ankara kurs

Üniversite hazırlık kursu

Sosyal Medya

Karacan Eğitim Kurumları Facebook Sayfası Karacan Eğitim Kurumları İnstagram Sayfası